พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก

“ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ตะลุยเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก ของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก ท่านจะได้เข้าไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารทั่วประเทศไทย ที่มีความน่าสนใจและมีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและการผจญภัย"

แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารยอดนิยม