พระราชวังพญาไท พระราชวังพญาไท
พระราชวังพญาไท พระราชวังพญาไท
พระราชวังพญาไท พระราชวังพญาไท
พระราชวังพญาไท พระราชวังพญาไท
พระราชวังพญาไท พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท

จำนวนผู้เข้าชม 4645 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริที่จะสร้าง พระราชมณเฑียรสถานขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประทับ และได้พระราชทาน ชื่อให้คล้องจองกันดังนี้ คือ

  • พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
  • พระที่นั่งพิมานจักรี
  • พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
  • พระที่นั่งเทวราชสภารมย์
  • พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ 

๑. พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน

    พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งพิมานจักรี อาคารมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ เดิมเป็นพระที่นั่งสูง ๒ ชั้น ก่ออิฐ ฉาบปูน ได้มีการต่อเติมชั้น ๓ ขึ้นภายหลังเพื่อจัดเป็นห้องพระบรรทม ห้องทรงพระอักษร และห้องสมุด นายคลูเซอร์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา ๗๕ วัน ด้วยราคาค่าก่อสร้าง ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ขึ้นประทับเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

๒. พระที่นั่งพิมานจักรี

    พระที่นั่งพิมานจักรี เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระที่นั่ง เริ่มต้นขุดคลองรากในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ และก่อรากวางแผ่นอิฐในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยมีนายยี คลูเซอร์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในราคา ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ไม่รวมการตกแต่งต่างๆ ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๑๗ เดือน เสด็จขึ้นประทับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ลักษณะอาคารเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนสูง ๒ ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างโรมาเนสก์กับโกธิค ลักษณะพิเศษคือ มียอดโดมสูงสำหรับชักธงมหาราช (ธงครุฑ) สู่ยอดเสาขณะประทับอยู่ที่พระราชวัง

๓. พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส

    พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส เมื่อแรกก่อสร้างนามว่า “นงคราญสโมสร” ต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่า “พระที่นั่งลักษมีพิลาส” ตามพระนามของพระนางเธอลักษมีลาวัณ และได้รับพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส” ก่อนหน้าพระราชพิธีเฉลิมพระที่นั่ง ณ พระราชวังพญาไท พระที่นั่งองค์นี้อยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานจักรี สูง ๒ ชั้น ก่ออิฐ ฉาบปูน มีโดมขนาดเล็ก ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบอิงลิชโกธิคมีทางเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานจักรีในชั้นที่ ๒

๔. พระที่นั่งเทวราชสภารมย์

       เป็นท้องพระโรงเดิมในสมัยรัชกาลที่ ๕ ลักษณะท้องพระโรงได้รับ อิทธิพลจากศิลปะไบเซนไทน์ คือ มีโดมอยู่ตรงกลาง รองรับด้วยหลังคาโค้ง ประทุนทั้ง ๔ ด้าน บนผนังมีจิตรกรรมรูปคน และลายพรรณพฤกษา และมี อักษร “สผ” ซึ่งเป็นพระนามย่อของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบ พระราชพิธีที่สำคัญๆ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา บางครั้งก็ใช้เป็นโรงละคร หรือโรงภาพยนตร์

๕. พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์

        สันนิษฐานว่าเป็นอาคารที่เรียกว่า “ตึกคลัง” เป็นอาคารสูง ๒ ชั้น แบบเรียบง่าย หลังคาชันน้อยกว่า และไม่มีการตกแต่งด้วยจิตรกรรมเขียนสี แต่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว ชั้นล่างเป็นห้องโถงกว้าง ต่อมาได้เป็น ที่ประทับของ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และพระสุจริตสุดา พระสนมเอก จึงได้ต่อสะพานเชื่อมระหว่างพระที่นั่งองค์นี้กับ พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ในระดับชั้นที่ ๒


กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. กรุณาแต่งกายสุภาพ งดสวมกางเกงขาสั้น, เสื้อสายเดี่ยวและเสื้อไม่มีแขน

๒. การถ่ายภาพในบริเวณพระราชวังพญาไทและอาคารรับรอง (ร้านกาแฟนรสิงห์ ณ วังพญาไท) กรุณาสำรวมกิริยาและหลีกเลี่ยงการแสดงท่าทางที่ไม่สุภาพเหมาะสม

๓. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายในบริเวณหมู่พระที่นั่ง และพระตำหนัก

๔. การถ่ายภาพในกรณีอื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตจากมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท

๕. การเข้าชมภายในพระที่นั่งและพระตำหนัก ให้เดินตามวิทยากรนำชมพระราชวัง และกรุณางดการสัมผัสผนังห้อง และของที่จัดแสดง

๖. กรุณางดส่งเสียงดัง และรักษาความสะอาด


วัน-เวลา เปิดให้เข้าชม

วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ น.

ไม่เสียค่าเข้าชม กรุณาแต่งกายสุภาพ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๓๕๔ ๗๙๘๗, ๐๒ ๓๕๔ ๗๗๓๒


คลังภาพ

ภาพ AR

วีดีโอ

เพลง : สรรเสริญเสือป่า

เพลง : สรรเสริญเสือป่า

เพลง : ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

เพลง : ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

เพลง : สาส์นรัก

เพลง : สาส์นรัก

เพลง : ดวงใจ

เพลง : ดวงใจ

เพลง : ร้อยใจเป็นมาลัยรัก

เพลง : ร้อยใจเป็นมาลัยรัก

เพลง : สีชัง

เพลง : สีชัง

เพลง : สุริยันจันทรา

เพลง : สุริยันจันทรา

เพลง : สายสวาท

เพลง : สายสวาท

เพลง : เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

เพลง : เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

เพลง : ความรัก

เพลง : ความรัก

เพลง : โยชะลัม

เพลง : โยชะลัม

เพลง : สยามานุสติ

เพลง : สยามานุสติ

เพลง : ไร้รัก ไร้ผล

เพลง : ไร้รัก ไร้ผล

เพลง : นักเรียนพยาบาล

เพลง : นักเรียนพยาบาล

เพลง : ไทยรวมกำลัง

เพลง : ไทยรวมกำลัง

เพลง : ไทยสามัคคี

เพลง : ไทยสามัคคี

เพลง : คำปฏิญาณ

เพลง : คำปฏิญาณ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา

สวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา

02 281 2000

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

02 225 7612