พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนผู้เข้าชม 1991 ครั้ง

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบก จัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์และเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทหารบก มีการจัดแสดงเป็นห้อง เช่น ห้องแสดงอาวุธที่กองทัพบกนำไปใช้ในสงครามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสงครามเวียดนาม และยังมีห้องแสดงเหตุการณ์จำลองวีรกรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เท่าขนาดจริงและขนาดย่อ นอกจากนี้ยังมีห้องที่จัดแสดงเครื่องแบบและเครื่องหมายทหารตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเหรียญตรา เครื่องอิสริยาภรณ์ และยังมีห้องธง จัดแสดงธงชัยเฉลิมพลและเครื่องมือเครื่องใช้ทางทหาร และห้องที่สำคัญน่าสนใจไม่แพ้ห้องอื่นคือ ห้องพระบารมีปกเกล้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจัดแสดงภาพอดีตผู้บังคับบัญชากองทัพบก เพื่อสื่อความหมายแทนข้าราชการของกองทัพบก ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดทุกยุคสมัย

คลังภาพ

วีดีโอ

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งอนันตสมาคม

02 283 9411

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

02 225 7612

สวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา

สวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา

02 281 2000

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆ

02 628 6300

มาดามทุสโซ

มาดามทุสโซ

02 658 0060